Wat houdt de Kaizen 5S training in?

De training Kaizen 5S leert je het gedrag van mensen te veranderen in 5 stappen. Dit door het creëren van een overzichtelijke, visueel ingerichte werkplek, standaardwerkwijzen af te spreken en samen te verbeteren. Stappen die van essentieel belang zijn als je altijd dingen kwijt bent. Maar ook als je werkplek onoverzichtelijk is, met de verkeerde gereedschappen en hulpmiddelen. Of het machinepark al jarenlang hoognodig en grondig gereviseerd moet worden. Als je continu het gevoel hebt dat je moet (puin)ruimen.

5S maakt korte metten met dit machteloze gevoel. In vijf stappen leer je om je werkplek rigoureus om te vormen tot een plaats waar je ruimte ervaart. De stappen die je neemt, zijn achtereenvolgens: orde op zaken stellen, indelen, schoonmaken, standaarden afspreken en vastleggen en de nieuwe situatie ook borgen.

Voor wie is de Kaizen 5S training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk ervaren hoe belangrijk het is om de werkplek zo functioneel mogelijk te houden, zoals teamleden en teamleiders, afdelingschefs, voormannen en facilitators.

Wat is het doel van de Kaizen 5S training?

Op praktische wijze de functionaliteit van de werkplek verbeteren. Deze verbetering krijgt met name gestalte in het creëren van netheid, ruimte en overzicht. Het is veelal de basis die voorafgaat aan het starten met Lean binnen de organisatie. Na de training beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om op praktische wijze je werkplek functioneel te houden door het creëren van netheid, ruimte, veiligheid en overzicht.

Waarin onderscheidt VOAA zich van andere aanbieders?

In onze workshops, trainingen en opleidingen gaan we uit van de kracht van de geïntegreerde aanpak en daarom richten we ons niet alleen op het organisatie verbeterproces (business resultaten), maar ook op het verandermanagement proces (de menskant).