Wat houdt de Lean Leiderschapstraining in?

Bij een leider denk je al gauw aan iemand die doortastend en wilskrachtig is, moed toont en zijn of haar team scherp en op koers houdt door visionair richting te geven en duidelijke kaders te stellen. Kortom, iemand die krachtig aanstuurt. Lean leiders vertonen inderdaad dit soort gedrag, maar hebben óók een andere kant in zich. Ze lopen graag rond op de werkvloer.

Hun stijl is coachend in plaats van belerend. Ze zijn bescheiden en durven zich kwetsbaar op te stellen. Ze geven toe dat ze soms falen en nog veel moeten leren. Ze nemen wel degelijk actief en resultaatgericht de leiding, maar vanuit de gedachte om te dienen, ondersteunen en faciliteren.

Je leert in de Lean Leiderschap training:

  • Het belang van Lean Leiderschap;
  • Het herkennen en erkennen van het huidige (vanuit de eigen organisatie) en gewenste Lean Leiderschapsgedrag;
  • Het bepalen van aanknopingspunten c.q. concrete acties voor het ontwikkelen van (eigen) effectief Lean Leiderschap.

Voor wie is de Lean Leiderschapstraining bedoeld?

De training is zeer geschikt voor leidinggevenden, projectleiders en procesverbeteraars die met Lean implementatie en change aan de slag gaan of al bezig zijn.

Wat is het doel van de Lean Leiderschapstraining?

Het doel van de training is meerledig. Deelnemers krijgen inzicht in de do’s & don’ts van Lean Leiderschap. Leren effectief en ineffectief Lean Leiderschapsgedrag te herkennen en erkennen in, zoveel als mogelijk, de context van de eigen organisatie. Zijn in staat om het gewenste Lean Leiderschap voor zichzelf en in de eigen organisatie te ontwikkelen. Hierdoor wordt Lean niet enkel een technische implementatie.

Kortom, balans vinden en hanteren tussen de hardware en software van Lean toepassingen en implementaties.

Waarin onderscheidt VOAA zich van andere aanbieders?

In onze trainingen en opleidingen gaan we uit van de kracht van de geïntegreerde aanpak en daarom richten we ons niet alleen op het organisatie verbeterproces (business resultaten), maar ook op het verandermanagement proces (de menskant).