Wat houdt de SMED training in?

De steeds groter wordende diversiteit aan producten leidt tot steeds kleinere series met hogere productiefrequenties. In zo’n snel veranderende markt is omsteltijdreductie van cruciaal belang voor de winstgevendheid van een organisatie. Single Minute Exchange of Dies (SMED) is een in Japan ontwikkelde methode die al veel bedrijven heeft geholpen de omsteltijd aanzienlijk te verminderen. De voordelen: een flexibele productie, een grotere capaciteit, lagere voorraadkosten en minder knelpunten.

Voor wie is de SMED training bedoeld?

De training is bedoeld voor leidinggevenden, machineoperators, onderhoudsmedewerkers, engineers, organisatiekundigen en bedrijfskundigen, die te maken hebben met omstellingen van machines binnen productieprocessen.

Wat is het doel van de SMED training?

Inzicht verkrijgen in de systematiek en werkwijze van SMED om te komen tot een omsteltijdreductie van productiemachines.

De kracht van de SMED methodiek zit hem in de systematiek waarmee je omstelwerkzaamheden leert analyseren en uiteindelijk reduceren. Je maakt hierbij onderscheid in online en offline omstelactiviteiten. Hierbij spelen diverse aspecten een belangrijke rol, zoals het elimineren van overbodige omstelactiviteiten, het vereenvoudigen en combineren van omstelactiviteiten en het veranderen van volgorde, plaats of uitvoerder.

Na de training:

Ben je, aan de hand van de SMED methodiek, in staat het (omstel)proces binnen je eigen onderneming in kaart te brengen en verbetermogelijkheden te definiëren.

In geval van een incompany training kun je ook beschikken over het video materiaal en kan dit gebruikt worden bij het inwerken of opleiden van nieuwe collega’s